Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw wilsverklaring voor uw aankoop op afstand binnen 14 dagen te herroepen, zonder vermelding van reden.

De herroepingstermijn duurt 14 dagen en begint op de dag waarop de aankoopovereenkomst werd voltrokken.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, neemt u contact op met ons:

VZW De Antointjes
Pastoor Bontestraat 122 bus A
9900 Eeklo
Tel: +32 497 36 63 07
Email: info@deantointjes.be

met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing de aankoop te herroepen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die voortkomen uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden standaard levering) onmiddellijk en op zijn laatst binnen 14 dagen, vanaf de dag waarop uw mededeling met betrekking tot de herroeping van uw aankoop door ons ontvangen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

Werd het voorwerp van uw aankoop tijdens de herroepingstermijn reeds geleverd, dan dient u ons het voorwerp te retourneren. De kost van de retourzending is voor uw rekening, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u. In het geval van een reservatie, toegangsbewijs of virtueel product vervalt deze onmiddellijk na de herroeping.

Verzend -en leveringsbeleid

Voor het reserveren van standplaatsen of toegangstickets tot de evenementen van de VZW De Antointjes maken wij gebruik van toegangsbewijzen via email. De email met de bevestiging van de aankoop of reservatie geldt hierbij als geldig toegangsbewijs. Tenzij anders aangegeven door het bestuur worden er geen fysieke producten of voorwerpen verzonden.

Heb je een reservatie gemaakt en met succes de online betaling voltooid, dan krijg je normaal binnen de 10 minuten hiervan een bevestigingsmail in je mailbox. De reservatie is pas definitief wanneer je mail ontvangt met daarin de bevestiging dat je bestelling of reservatie de afgerond is. Heb je deze emails niet ontvangen? Neem dan contact op met info@deantointjes.be. Wij controleren dan de status van je bestelling.