Reglement Rommelmarkt

Om alles vlot te laten verlopen, gelieve uw standnummer goed te noteren en bij te hebben op de dag van de rommelmarkt.

Gelieve u aan te melden de dag zelf bij het inrijden van de Pastoor Bontestraat (aan de school, Pastoor Bontestraat 2). Bewoners hoeven dit uiteraard niet te doen.

Mogen wij vragen die dag zéker rekening te houden met één-richtingsverkeer. Dit wil zeggen inrijden aan de school in de Pastoor Bontestraat en uitrijden langs de Krekelmuit.

De standen kunnen worden opgezet tussen 5u30 en 8u. Gelieve dit tijdslot te respecteren aub !

We hebben alvast het mooie weer besteld !

Hieronder vind je een reglementje; Dit onder voorbehoud van eventuele wijzigingen !!
We wensen jullie alvast een goede verkoop !

Reglement:

 • Uw inschrijving is definitief en onomkeerbaar. Indien u alsnog verhinderd bent, worden gestorte gelden niét terugbetaald. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 • Op de dag van de rommelmarkt is de Pastoor Bontestraat en de Krekelmuit éénrichtingsverkeer. Je kan deze straten énkel inrijden via de kant van de school en verlaten via Krekelmuit. Dit om opstopping te vermijden.
 • Op de rijbaan zelf moet een ruimte van 4 m vrijgehouden worden voor eventuele zorgverleners (iedere standhouder kan max. 0.5 m op de rijbaan zijn stand maken) in geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoop ruimte vrij te maken en vrij te houden.
  In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 • Graag rekening houden met de gemarkeerde stand-aanduiding. Opritten van de bewoners dienen vrij te blijven.
 • De auto mag blijven staan op de stand zelf. Indien je wil, kan je altijd de auto parkeren op de voorziene parking (aan het einde van de Krekelmuit, langs de grote baan)
 • Bij het verlaten van de stand, dient u ervoor te zorgen dat alles proper achtergelaten wordt aub!
 • Iedere locatie waar iets verkocht wordt, wordt als standplaats aanzien en zal de som van 8.5 EUR gevraagd worden.
 • Klachten en opmerkingen voor een volgende rommelmarkt zijn altijd welkom.
 • We wensen dat om 18 uur alle standen opgeruimd zijn aub !
 • We staan niét toe dat er eten of drank worden verkocht, tenzij dit specifiek is afgesproken.
 • Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 08.00h ‘s morgens zullen door de organisatie worden vrijgegeven na 8u. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 • VZW de Antointjes zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. Er mag tevens geen schade worden toegebracht aan gevels, bomen of planten.
 • Door deelname verklaart iedere deelnemer zich van rechtswege akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meeste gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

Dank voor uw deelname en hopelijk heeft u een goede verkoop. We hopen dat we elkaar volgend jaar terug zien op dit buurtevenement !

De Antointjes