Reglement Rommelmarkt

Reglement:

 • Uw inschrijving is definitief en onomkeerbaar. Indien u alsnog verhinderd bent, worden gestorte gelden niét terugbetaald. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 • Op de dag van de rommelmarkt is de Pastoor Bontestraat en de Krekelmuit éénrichtingsverkeer. Je kan deze straten énkel inrijden via de kant van de school en verlaten via Krekelmuit. Dit om opstopping te vermijden.
 • Op de rijbaan zelf moet een ruimte van 4 m vrijgehouden worden voor eventuele zorgverleners (iedere standhouder kan max. 0.5 m op de rijbaan zijn stand maken) in geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoop ruimte vrij te maken en vrij te houden.
  In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 • Graag rekening houden met de gemarkeerde stand-aanduiding. Opritten van de bewoners dienen vrij te blijven.
 • De auto mag blijven staan op de stand zelf. Indien je wil, kan je altijd de auto parkeren op de voorziene parking (aan het einde van de Krekelmuit, langs de grote baan)
 • Bij het verlaten van de stand, dient u ervoor te zorgen dat alles proper achtergelaten wordt aub!
 • Iedere locatie waar iets verkocht wordt, wordt als standplaats aanzien en zal de som van 8.5 EUR gevraagd worden.
 • Klachten en opmerkingen voor een volgende rommelmarkt zijn altijd welkom.
 • We wensen dat om 18 uur alle standen opgeruimd zijn aub !
 • We staan niét toe dat er eten of drank worden verkocht, tenzij dit specifiek is afgesproken.
 • Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 08.00h ‘s morgens zullen door de organisatie worden vrijgegeven na 8u. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 • VZW de Antointjes zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. Er mag tevens geen schade worden toegebracht aan gevels, bomen of planten.
 • Door deelname verklaart iedere deelnemer zich van rechtswege akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meeste gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

Mogen wij vragen om de geldende coronamaatregelen van de dag op te volgen!
VZW De Antoinjtes kan niét verantwoordelijk worden gesteld bij het niet-naleven van de geldende corona-maatregelen!

Wij moedigen het gebruik van een ontsmettende handgel aan na elke transactie.

Dank voor uw deelname en hopelijk heeft u een goede verkoop. We hopen dat we elkaar volgend jaar terug zien op dit buurtevenement !

De Antointjes